organisatie

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

Met KWF Kankerbestrijding en NFK richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten. Het platform combineert betrouwbare medische informatie met een sociaal netwerk. Steeds meer patiënten en naasten weten de weg naar kanker.nl te vinden.

Onze missie

Samen met alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg.  Financiering

IKNL wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt IKNL subsidies van KWF Kankerbestrijding voor trialondersteuning en onderzoek, van het ministerie van VWS en ZonMw voor (verbeter)projecten en van wetenschappelijke verenigingen voor het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen.

Werkwijze

De NKR is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. Het is daarmee een onafhankelijk patiëntvolgsysteem. De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker.

De gegevens uit de NKR rapporteren we aan ziekenhuizen, regionale oncologienetwerken en comprehensive cancer networks, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties (zorgdomein) en de wetenschap (publiek domein) en het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein). Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voor inzichten ten behoeve van klinisch en epidemiologisch onderzoek, kunnen aanvullend gegevensaanvragen ingediend worden.

Elk ziekenhuis in Nederland heeft de mogelijkheid om via de digitale besloten webomgeving NKR Online toegang te krijgen tot geaggregeerde data over incidentie en behandelingen. In NKR Online zijn gegevens van het eigen ziekenhuis, van de regio of ziekenhuisgroep, en van Nederland inzichtelijk. Voor regionale oncologiecommissies worden ook regiorapportages opgesteld.

De gegevens uit de NKR en onderzoek naar de behoefte aan en kwaliteit van de palliatieve zorg laten zien dat er nog veel verbeterpotentieel is.

Historie

IKNL is in 2011 ontstaan door een bundeling van zeven regionale kankercentra. In 2014 zijn Integraal Kankercentrum Zuid en IKNL samengevoegd. De regionale kankercentra werkten voorheen samen in de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

iknl_jaarverslag_2018_cover

informatie
Vragen?
Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: