organisatie

werkgroepen

IKNL initieert, ondersteunt en coördineert werkgroepen van deskundigen, ontwikkelt hiervoor programma's en helpt deze uit te voeren.  

Werkgroepen landelijk
Er zijn ruim twintig landelijke werkgroepen. Ze zorgen voor de landelijke afstemming over diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten en over nazorg en palliatieve zorg. Verder ontwikkelen ze richtlijnen en houden deze actueel. De taken van de landelijke werkgroepen zijn:

  • opstellen van landelijke richtlijnen voor diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg
  • opstellen van een landelijk kader voor de organisatie van zorg
  • opstellen van een implementatietraject voor richtlijnen 
  • opstellen van criteria voor evaluatie van de richtlijnen
  • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
  • landelijke advisering voor beleidsvraagstukken 
  • bijdragen aan bij- en nascholing

Ga naar: landelijke werkgroepen

Werkgroepen regionaal
In de regionale oncologische werkgroepen stemmen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen hun beleid op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg met elkaar af.
De regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het implementeren van richtlijnen in de zorginstellingen.

Naar regionale werkgroepen

 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: